Po - Pia 09:00-19:00 0944 969 220

O nás

Sme kolektív špecialistov

Príbeh
nášho
úspechu

Prvé filtračné zariadenie Geofilter 20 s filtračným médiom Klinomangán 1000 vzniklo v laboratóriach firmy Geoproduct Kft v Máde v tokajskom stratovulkáne. O filtračné zariadenie na odstránenie železa a mangánu bol hneď zvýšený záujem.

Mnohí ľudia však mali v ich studničnej vode veľmi vysoké koncentrácie mangánu a železa, na ktoré už kapacitne nestačila klasická technológia Geofilter 20 s ručným ovládaním. Preto sa začali hneď od začiatku postupne vyvíjať automatické systémy, čo nebolo vôbec jednoduché. Boli potrebné hodiny, hodiny tvrdej práce v laboratóriu a v praxi u zákaznika, často bez nároku na honorár. Zvedavosť, viera objaviť doposiaľ nepoznané, hlavne možnosť vyriešiť zákaznikovi jeho problém poháňali dopredu.  Často sa ukázalo, že aj keď sa   prvé automatické systémy poctivo testovali  doma  v laboratóriu, v praxi vždy optimálne  nefungovali  a mali rezervy. Preto sa viackrát inovovali s hlavným cieľom funkčnosti ,efektivity, ľahkého servisu a  nízkonákladovej prevádzky. V rokoch 2009 -2015 uzrelo svetlo sveta viacero nových  filtračných systémov,z ktorých prelomový bol filtračný systém Zeoox ,ktorý dávkoval čistý kyslík  do surovej vody.

V roku 2014 bol kovový filter nahradený plastovým so špeciálnou otváracou a zatváracou technológiou Duxal. Manuálny panel na regeneráciu a spätné premývanie filtračného média sa miniaturizoval. Tieto nové produkty sú výsledkom dlhoročného výskumu a vývoja.

Náš tím

RNDr. Tomáš Kratochvíl

Zakladateľ a projektový manažér spoločnosti Zeoclay s.r.o. a projektu Filterextra.

Spoluvyvíjal s Tiborom Mátyásom a jeho tímom (Gábor Bató, Zsuzsa Nándorné Nagy, Laura Mátyás, Lilla Mátyás) filtračné systémy na odstránenie železa, mangánu a iných látok a podieľal sa na ich testovaní na Slovensku.

Má na starosti rozvoj obchodnej a marketingovej stratégie, aktívnu obchodnú činnosť a technickú podporu v rámci projektu Filterextra. V prípade potreby proaktívne rieši prípadný technický problém s filtračným zariadením priamo u zákazníka, napríklad aj vo vodomernej šachte.

Tibor Mátyás

Spolumajiteľ maďarskej spoločnosti Geoproduct Kft, vývojár a inovátor

Vyštudoval Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave, odbor Geochémia. V roku 1984 založil s bratom v rodnej obci Mád spoločnosť Geoproduct Kft. Zamestnáva 70 ľudí. Vlastní niekoľko patentov. Revolučná je jeho technológia Duxal, vďaka ktorej je každá súčiastka pripojená k druhej tak, aby sa dala od nej oddeliť a znovu spojiť bez skrutkovania, krútenia a použitia tesniacich materiálov. Vyvinul Geofilter 20, automatické filtračné systémy a filtračné média.

Jeho vášňou je vývoj spoľahlivých filtračných technológií. Pracoval vo viacerých krajinách sveta (Mexiko, Španielsko Holandsko a Srbsko).

1
Predaných filtrov
1
Spokojných klientov
1
Projektov ročne
1%
Zlepšenie kvality vody

Potrebujete čistú vodu?

Fungujeme na celom Slovensku. Objednajte si bezplatnú konzultáciu