Po - Pia 09:00-19:00 0944 969 220

Zeomineral Aqua

ProduktyZeomineral Aqua

ZEOMINERAL AQUA

Zariadenie na úpravu vody inštalované na vodovodnú sieť

Filter na vodu Zeomineral Aqua je účinný, spoľahlivý výrobok s jednoduchou konštrukciou. Nezasahuje do prírodného charakteru vody. Voda po filtrácii sa chuťovo nemení. Má 5 vlastností, ktoré ho odlišujú od ostatných vodných filtrov:

 • Selektívne odstraňuje nečistoty, zachováva vzácne zložky a minerálne soli vody,
 • Lacná prevádzka
 • Dlhá životnosť náplne
 • Jednoduchá montáž
 • Variabilnosť filtračných náplní, ktoré sa dajú navzájom kombinovať podľa nároku na čistenie vody.

 

Hospodárnosť

Materiály, z ktorých bol vyrobený filter na vodu ZM-Aqua (PVC-U, silikón, teflon, nerez) sú necitlivé
(odolné) voči korózii. Telo filtra je „večné“, časom sa nepoškodzuje. Len raz treba nainštalovať,
a potom stačí meniť len filtračnú vložku. Amortizačné výdavky sú pre dlhú životnosť len minimálne.
Filtračné materiály budú k dispozícii v rôznych kombináciách, v závislosti od daného zloženia vody.
Spotreba filtračného materiálu pre štvorčlennú rodinu v závislosti od znečistenia vody je 0,5-1 g/l.
Finančne to vychádza na 1-2 centy/liter – 50-70€/rok.

Výkon

Maximálna priepustnosť ZM-Aqua je 5 litrov/min. Odporúčaná rýchlosť filtrovania, pričom prebehne
úplná absorpcia, je 0,5-1 litrov/min. Rýchla filtrácia môže mať za následok zhoršenie kvality
filtrovanej vody. (Len do takej miery otvorme ventil vody, aby sa pohár naplnil, pokiaľ narátame do
10.)

Montáž, demontáž a výmena filtračnej vložky

Jednotlivé časti filtra sa spájajú pomocou tzv. „DUXAL“ technológie. Táto technológia je maďarský
vynález, je jedinečný na svete. Je použitá len vo filtračnom zariadení ZM-AQUA. Umožňuje jednoduchú a rýchlu výmenu filtračnej vložky pomocou vytiahnutia, resp. zasunutia jednej nite bez použitia ručného náradia. Vyprázdňovanie filtračných vložiek sa uskutoční pomocou otvorenia jedného ventilu. Nové filtračné vložky sa dávajú do obehu už zabalené do filtra. Do filtra vložíme dve filtračné vložky naraz. Tieto môžu byť rovnaké alebo aj rôzne. Kombinácia dvoch filtračných vložiek umožňuje veľa možností filtrácie. V zložitých prípadoch sa dajú filtre ZM-AQUA zapojiť za sebou. Ak chceme dosiahnuť väčšiu výkonnosť, musíme zapojiť viac filtrov paralelne.

Filtračné vložky používané vo filtračných zariadeniach môžu byť špeciálne minerálne látky vyvinuté na určitý účel, alebo ich rôzne kombinácie. Základné minerálne látky sú skoro výhradne zeolity a iné horniny vulkanického pôvodu z Tokajského pohoria . Ich cielenou modifikáciou sa podarilo dosiahnuť vlastnosti na absorpciu jednotlivých nečistôt. K filtračnému zariadenie ZM-AQUA dodávame nasledovné filtračné vložky:

 • KLINOMANGÁN-0,5- 1,2 mm. Viaže na seba Fe, Mn (v menšej miere je vhodný na odstránenie
  amoniaku a organických látok) s oxidatívno-katalytickým účinkom
 • KLINOMANGÁN-0,2- 0,5 mm. Viaže na seba Fe, Mn (v menšej miere je vhodný na odstránenie
  amoniaku a organických látok) s oxidatívno-katalytickým účinkom
 • KLINOMANGÁN-AS. Viaže na seba As (Fe, amoniak)
 • GRANOFILTER-NaFe. Viaže na seba amoniak (Fe, As, ťažké kovy, polárno-organické nečistoty)
 • GRANOFILTER-MHZ- T-0,5- 1,2 mm. Aktivovaný zeolit na všeobecné ciele – na absorbciu farby, vône,
  koloidov (Fe, Mn) • GRANOFILTER-MHZ- T-0,2- 0,5 mm Aktivovaný zeolit na všeobecné ciele – na
  absorbciu farby, vône, koloidov (Fe, Mn)
 • STANDARD KMZAC. (základná filtračná vložka) Vyvinutá na viazanie chlóru, Fe, derivátov chlóru,
  zvyškov nečistôt, s antibakteriálnym účinkom – pozostáva zo štyroch zložiek.
 • FED. Filtračná vložka na zmineralizovanie „prázdnych“, na minerály chudobných vôd a na alkalizáciu
  vody
 • AKTÍVNE UHLIE. Absorbent schopný na seba viazať organické, nepolárne nečistoty, rôzne farby
  a vône
 • GRANOSILVER. Filtračná vložka s antibakteriálnym, fungicídnym a antiviróznym účinkom. Obsahuje
  vo vode nerozpustné striebro
  Tieto filtračné vložky pochádzajú zo zemskej kôry, sú prírodného, minerálneho pôvodu a nezaťažujú
  (neznečisťujú) okolie. Po použití sa môžu likvidovať do komunálneho odpadu, alebo zamiešať do
  pôdy.

Potrebujete čistú vodu?

Fungujeme na celom Slovensku. Objednajte si bezplatnú konzultáciu